Yüksek Teknoloji İhracatı ve Türkiye’nin Değerlendirilmesi

Rate this post
2012
2013
2014
2015
2016
Korea, Rep.
121,312,606,727.0
130,460,427,536.0
133,447,400,828.0
126,526,384,316.0
118,364,816,867.0
Malaysia
61,228,924,357.0
60,378,253,483.0
63,376,041,042.0
57,257,697,127.0
55,588,250,783.0
Mexico
44,021,894,972.0
45,418,666,690.0
49,402,709,617.0
45,780,911,356.0
46,809,600,476.0
India
12,434,267,043.0
16,693,424,357.0
17,315,676,298.0
13,750,546,786.0
13,335,887,306.0
Brazil
8,820,260,626.0
8,391,851,904.0
8,228,775,226.0
8,848,309,553.0
9,775,328,335.0
Russian Federation
7,095,069,908.0
8,655,776,675.0
9,842,669,327.0
9,677,335,778.0
6,639,582,547.0
Indonesia
4,962,402,547.0
4,818,332,512.0
4,980,582,046.0
4,409,587,991.0
3,947,114,863.0
Turkey
1,978,537,781.0
2,176,908,249.0
2,346,682,136.0
2,323,079,468.0
2,182,767,291.0

Gelişmekte olan ülkelerin bir
kısmı ele alınarak oluşturulan yukarıdaki grafikte yüksek teknoloji ihracatı
rakamları gösterilmektir. Güney Kore’yi grafiğe eklememin sebebi gelişmekte
olan bir ülke iken kısa sürede kendi yarattığı mucize ile dünya ekonomisinde
önemli yere gelmesidir. Güney Kore’yi 55,5 milyar $ ile Malezya takip
etmektedir. Türkiye bu sıralamada görüldüğü gibi 2 milyar $’lık yüksek
teknoloji ihracatı yapmaktadır. Birçok otorite tarafından aynı kategoride
değerlendirilen Brezilya-Meksika-Hindistan-Rusya-Endonezya arasında Türkiye,
ar-geye daha çok yatırım yaparak yüksek teknolojili ürün ihracatı yapmalıdır.
Yüksek teknoloji ihracatını ev sahibi ülke kendi altyapısı ile sağlayamadığında
doğrudan yabancı yatırım alarak bu açığını kapatabilir. Çok uluslu şirketin
teknoloji transferi bu veriye olumlu katkı sağlar. Aşağıdaki grafikte doğrudan
yabancı yatırım rakamlarını görebiliriz.
Tablo 2: Doğrudan Yabancı Yatırım Rakamları (Net)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Korea,
Rep.
21,136,200,000.0
15,593,200,000.0
18,765,600,000.0
19,656,300,000.0
17,856,700,000.0
14,623,000,000.0
Russian
Federation
-1,765,140,000.0
17,287,630,000.0
35,050,880,000.0
15,232,100,000.0
-10,224,570,000.0
10,747,820,000.0
Malaysia
8,001,103,205.8
2,111,932,921.0
5,440,442,694.2
684,809,210.8
-3,372,771,601.0
-3,753,215,537.5
Turkey
-9,638,000,000.0
-9,927,000,000.0
-6,069,000,000.0
-12,906,000,000.0
-10,196,000,000.0
-8,204,000,000.0
Indonesia
-13,716,225,988.2
-12,170,055,178.8
-14,733,198,282.6
-10,704,478,316.6
-16,135,916,018.7
-20,151,400,324.8
Mexico
1,130,437,735.9
-33,770,822,245.1
-23,321,713,576.7
-24,266,157,375.9
-28,180,951,834.9
-25,609,644,527.5
India
-15,442,447,342.9
-26,388,082,470.3
-22,890,162,761.0
-36,495,216,490.7
-39,411,278,940.3
-28,722,773,129.1
Brazil
-81,398,929,601.3
-54,744,320,053.2
-71,139,904,104.7
-61,199,691,118.7
-65,432,194,128.8
-64,063,891,718.0

2017
itibariyle tabloda sadece Güney Kore ve Rusya’nın pozitif değere sahip olduğunu
görüyoruz. Negatif değer, ülkenin yatırım aldığından çok verdiğini gösterir.
Güney Kore’nin yıllar itibariyle aldığı DYY rakamları düşmektedir. Bunda
yatırım almasını sağlayan cazibelerin ortadan kalkması neden olmuş olabilir. İş
gücü maliyeti artmış, hayat standartları yükselerek yaşam pahalı hale gelmiş,
talep doygunluğa erişmiş veya erişecek düzeyde olabilir. Rusya’daki artış ve
azalışın keskin olması istikrarsızlığa dikkat çekmektedir. Yatırım alması ve
vermesinde siyasi etkiler de yüksektir. Doğrudan yatırımcı için gereken güven
ortamı sağlanmadığı takdirde yatırım rakamları yukarıdaki gibi düşüş
gösterebilir. Türkiye, görüldüğü üzere negatif değerlere sahiptir. Türkiye’nin
dış yatırımlarında daha çok inşaat sektörü göze çarpar. Ülkemiz için dışarıda
güzel bir tanıtım olabilecek bu yatırım hareketleri ekonomimize pek de fayda
sağlamamaktadır. Doğrudan yabancı yatırımcıları çekmek için gereken hassasiyeti
göstermeli ve üretemediğimiz teknolojiyi bu yoldan transfer etmeliyiz.

Tablo 3: GSYH (Oransal)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Turkey
4.8
8.5
5.2
6.1
3.2
7.4
India
5.5
6.4
7.4
8.2
7.1
6.6
Malaysia
5.5
4.7
6.0
5.0
4.2
5.9
Indonesia
6.0
5.6
5.0
4.9
5.0
5.1
Korea, Rep.
2.3
2.9
3.3
2.8
2.9
3.1
Mexico
3.6
1.4
2.8
3.3
2.9
2.0
Russian Federation
3.7
1.8
0.7
-2.8
-0.2
1.5
Brazil
1.9
3.0
0.5
-3.5
-3.5
1.0
Bu
rakamlardan hareketle GYSH oran ve rakamlarını da inceleyerek yazıyı
sonlandırabiliriz. 2017 sonu itibariyle Türkiye seçtiğim ülkeler arasında 1. Sıradadır.
Gerçekleşen %7.4 lük büyüme güzel bir performanstır. Fakat bu büyümenin
yansımaları içinde bulunduğumuz 2018 yılında olumsuz yansımalara neden olmuştur.
TÜİK verilerince haziran 2018 ‘de açıklanan yıllık TÜFE oranı %15.39, ÜFE oranı
%23.71 olmuştur. Enflasyonla doğu orantılı olarak faiz de artış göstererek nominal
faiz oranı %20,41 olarak gerçeklemiştir. Rakamlardan hareketle, büyümenin tek
başına yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Yapısal reformlarla desteklenmeyen ve
inşaat ağırlıklı büyüme maalesef ki yüksek enflasyon ve faize neden olmuştur.
Aşağıda da GSYH ‘nin rakamsal değerlerine bakalım.
Tablo 4: GSYH (Rakamsal)
2013
2014
2015
2016
2017
Turkey
950,579,413,278
934,185,915,467
859,796,872,794
863,721,647,958
851,102,411,118
Malaysia
323,277,158,907
338,061,963,396
296,434,003,328
296,535,930,381
314,500,279,043
India
1,856,722,121,394
2,039,127,446,299
2,102,390,808,997
2,274,229,710,530
2,597,491,162,897
Mexico
1,274,443,078,609
1,314,385,330,073
1,169,622,672,463
1,076,912,039,691
1,149,918,794,765
Korea, Rep.
1,305,604,981,271
1,411,333,926,201
1,382,764,027,113
1,414,804,158,515
1,530,750,923,148
Brazil
2,472,806,919,901
2,455,993,625,159
1,802,214,373,741
1,793,989,048,409
2,055,505,502,224
Russian
Federation
2,297,128,039,058
2,063,662,665,171
1,368,400,705,491
1,284,727,602,173
1,577,524,145,963
Indonesia
912,524,136,718
890,814,755,233
860,854,235,065
932,256,495,234
1,015,539,017,536
2017 itibariyle
Hindistan’ın GSYH’si 2 trilyon $ dır. Tablo içerisindeki en büyük ekonominin
Hindistan olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu veri tek başına yeterli değil ve
ekonomik performansı yorumlamada eksik kalır. Dengeli büyüme açısından tablo
içerisinde en iyi örnek Güney Kore’dir. Yaptığı yüksek teknoloji ihracatı,
büyüme oranı ve 1.5 trilyon $’lık ekonomisi ile gelişmiş ve yapısal reformunu
tamamlayarak Asya Kaplanları ülkelerine örnek olmuştur. Malezya da Güney Kore’nin
izinden giderek istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.
Yüksek teknoloji
ihracatı içerisinde yer alan ürünler:
1-Havacılığa dair
ürünler
2-Bilgisayar
3-İlaç
4-Bilimsel araç
gereçler
5-Elektirkli makineler
gibi yüksek ar-ge yoğunluğuna sahip ürünlerdir.
(Kaynak:indexmundi)
Ülkemize göre 4734
sayılı kanun çerçevesinde ayrıntılı ürün listesine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilir:
https://dosyalar.kik.gov.tr/genel/Bilgilendirme_Dokumanlari/OrtaveYuksekTeknolojiliSanayiUrunleriListesi.pdf
*Tüm tablolar https://data.worldbank.org sitesinden alınan rakamlarla tarafımdan derlenerek oluşturulmuştur. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir