İktisat Eğitimi ve Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar

Rate this post
İktisat, Arapça kökenli olup “iktisad” dan günümüzdeki halini almıştır. Türk Dil Kurumu’na göre iktisat, ekonomi tutum anlamındadır. Günümüzde verileni iktisat eğitimi tamamen ekonomi üzerinedir ve dünyada eşdeğer bölümü ekonomidir. 
Türkiye’de verilen iktisat eğitimi Avrupa ve ABD ile kıyaslayınca yetersiz düzeyde kalmaktadır. Osmanlı Devletinin Tanzimat sonrası verilen iktisat eğitimine kadar bile gitsek bu düzey yetersiz kalmaktadır. Osmanlı’nın yıkılışındaki önemli sebeplerden biri hatta en büyüğü bile diyebiliriz; ekonomidir. Alanında uzman kişiler adıyla yetiştirmeler yapsak da ne yazık ki yeterli düzeye gelememekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihini incelediğimizde genel olarak enflasyon-faiz problemleriyle uğraşmanın yanında kalkınma, büyüme gibi ekonomik evrelerde de potansiyelimizin altında kaldığımız aşikardır. 
Varlık vergisi, fiyat şokları, dışa bağımlılık, yüksek enflasyon-faiz, bankerlik, kartel, tekel, muhasebede aldatma, vergi kaçırma,  üniversite eğiminin piyasada işe yaramaması vs. Toplumumuzun bir kısmını eskiden bir kısmını günümüzde yaşadığı bu sorunların kökeninde ekonomi eğitiminin yetersizliği yatmaktadır. Ekonomide başarılı olmuş kişilere bakarsak ağırlıkla yurt dışında eğitim almışlardır. Üniversite ders müfredatları günümüz piyasalarına entegre olmakta yavaş kalmaktadırlar. Öyle hale geldik ki iktisat mezunlarının çokluğu piyasada bolluğa sebep oldu ve iktisat mezunları polislik yolunu seçmeye başladı. Bunun yanı sıra KPSS varlığı, öğrencilerde “garanti meslek” kalıbına uymaktadır. Vizyonu geniş bir öğrenci bile işsizlik korkusuyla bu yolu seçip potansiyelini gerçekleştirmekten vazgeçebilmektedir. 
İktisat okuyan öğrenci, ekonomi başta olmak üzere, hukuk, matematik, idari yönetim gibi alanlar üzerine ders almaktadır. Gerekli kalifikasyonları elde eden öğrenci mezun olmaya hak kazanır ve diploma elde eder. Öğrenci, aldığı eğitimin körelmemesi için sürekli piyasa takibi yapmalı iken memurluk ya da bankacılık sınavlarına hazırlanma yolunu seçiyor. Kişisel fikrim, her bölümün yapacağı iş belirli olmalıdır. İktisat, yelpazesi geniş bir alan ve mezun olanlarda bile meslek seçimi belirlenmemiş olabiliyor. Temel dersleri alan öğrenci piyasaya atıldığında aslında hiçbir şey bilmediğini anlıyor. İktisat derslerinde gördüğü ile, kredi kartı satmak arasında dağlar kadar fark olduğunu anladığında iş işten geçiyor. Halbuki bankacılık okuyan öğrenci bankacılık alanında çalışmayı çoktan seçmiş demektedir. Alınması gereken öğrenci bankacılık okuyandır. İktisat, bilim dalıdır. 
İktisat konusunda, özel sektörün aradığı eleman aslında iktisat mezunundan çok lisans diplomasıdır. Ki günümüzde fen-edebiyat mezunlarının da alternatif olarak belirlenmesi bunu kanıtlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, Siyasal Bilimler, Hukuk Fakülteleri bir çok alımda aynı küme içerisine konuyor. Bölümlerin dersler her ne kadar benzer olsa da uzmanlık alanları farklıdır. Alımdaki kümenin kapsama alanı bize gösteriyor ki, bölüm uzmanlığı o kadar da önemli değil. Bölüm uzmanlığının en çok dikkat edildiği yer, akademik kariyer basamaklarıdır. Alanında uzmanlaşmanın gerektiği akademik ortamda bu gayet olağan ve yerinde davranıştır. Fakat eğitim sistemimizden çıkan bireyin akademik kariyerde kendisini geliştirmesi ne kadar mümkün olur bu da ayrı bir tartışma konusudur. 
Günümüz sisteminde iktisat mezunu genel olarak KPSS ile memurluk yolunu düşünmekte, bunu özel sektör takip ederken az bir kısmı da girişimciliğe yönelmektedir. Akademik kariyer ise özellikle bir kısım erkek adaylar için askerliğe gitme süresini uzatma yolu olarak tercih edilmektedir. Dört sene ekonomi dersi alan öğrenci bunları kullanacağı alan bulamıyorsa veya iş yerinde hiç kullanmıyorsa müfredata göz atmakta yarar var. Bir kaç sayılı üniversite dışında -ki onların barındırdığı bir kısım akademisyenler özel sektör içinde de bulunur- piyasaya yararlı mezun aktaran yok denecek azdır. Yerinde saymak da geri kalmaktır. Önemli olan sürekli ileriye gitmek ve mevcut durumun üstüne bir şeyler katmaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir